O Związku Polskich Artystów Fotografików (Association of Polish Art Photographers)

Związek jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego.

Okręg Świętokrzyski ZPAF został założony w 1978 roku dzięki staraniom Pawła Pierścińskiego – wybitnego fotografika, współtwórcę nurtu określanego mianem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu Statutowymi celami działania Związku Polskich Artystów Fotografików są:

  • Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu i przekazu obrazu.
  • Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa.
  • Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej.
  • Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
  • Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą.
  • Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu artysty-fotografika w oparciu o Status Twórcy.
  • Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego.
  • Zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
  • Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.

Patronaty artystyczne ZPAF OŚ

Organizatorzy konkursu lub innej imprezy mogą wystąpić do Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF o patronat nad organizowanym wydarzeniem. Należy przedstawić Zarządowi do akceptacji i dalszych uzgodnień założenia programowe, regulamin wraz ze składem jury (przewidującym udział przedstawicieli ZPAF), gwarantowanymi nagrodami - muszą one spełniać obowiązujące w tym zakresie standardy i być dostarczone na miesiąc przed ogłoszeniem wydarzenia.

Partnerstwo medialne ZPAF OŚ

Okręg Świętokrzyski ZPAF umieszcza na witrynie internetowej Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego informacje (czyli nie suche anonse) o wartościowych wystawach, konkursach, wydawnictwach i innych wydarzeniach. Konieczne do tego jest przesłanie edytowalnego tekstu informacji oraz ilustracji (dłuższy bok ok. 1000 px / 72 dpi).

Tryb przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików

Zarząd

ZARZĄD OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZPAF
(w kadencji 2018-2020)

ARTUR DZIWIREK - prezes
SŁAWOMIR ZIELIŃSKI - wiceprezes
PIOTR BIENIEK - sekretarz
JERZY BEDNARSKI - skarbnik
PRZEMYSŁAW KUŁAGA - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

WIESŁAW TURNO - przewodniczący
WALDEMAR KOZUB - wiceprzewodniczący
ŁUKASZ MAKSYM KANIA - sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU

ZOFIA TURNO - przewodnicząca
CEZARY ŁUTOWICZ - wiceprzewodniczący
JAN ZYCH - sekretarz
PIOTR KALETA - członek sądu koleżeńskiego

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
powoływana doraźnie, zależnie od potrzeb, w składzie: przedstawiciele Zarządu Okręgu, przedstawiciel terenu z którego pochodzi kandydat i specjalista z dziedziny fotografii prezentowanej przez kandydata.

ADMINISTRATORZY STRONY FACEBOOK

KAROLINA FALKIEWICZ

Free Joomla! templates by AgeThemes